Cơ cấu nhân sự

   Một cơ cấu nhân sự rõ ràng sẽ làm cho nhân viên đi làm cảm thấy vui vẻ để cống hiến cho doanh nghiệp. Tại ANCOM cơ cấu nhân sự là điều được ưu tiên xây dựng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. 

Với một cơ cấu nhân sự để đảm bảo cho việc tối ưu quy trình vận hành doanh nghiệp bao gồm các nhân phòng ban chuyên môn: Quản trị, nhân sự, kế toán tài chính, kinh doanh, marketing, các nhân sự chuyên môn của marketing. Điều đó sẽ cho nhân sự cảm thấy rằng một quy trình rõ ràng được vận hành với các nhân sự rõ ràng. Khi đó nhân sự sẽ vui vẻ chấp thuận và tuân thủ quy trình cùng với chuyên môn của họ để tạo ra giá trị tối ưu nhất cho doanh nghiệp. 

Một cơ cấu nhân sự rõ ràng sẽ cho nhân viên sự vui vẻ trong công việc.

- CEO 

- Nhân sự - Kế toán tài chính 

- Kinh doanh: Telesale - Account Excutive.

- Marketing - nhân sự chuyên môn Marketing.

Mô tả chi tiết các vị trí công việc: http://bit.ly/2sgYH6s