Quy trình làm việc

Một hoạt động kinh doanh luôn có nhiều yếu tố rủi ro và tình huống bất ngờ cần xử lý. ANCOM cũng giống như nhiều doanh nghiệp đã áp dụng quy trình quản trị hệ thống để đảm bảo cung cấp dịch vụ đến khách hàng một cách tối ưu nhất và phù hợp. Một quy trình vận hành cần đảm bảo yếu tố phù hợp với và tối ưu để hoạt động kinh doanh theo kế hoạch. Quy trình đó là điểm để các yếu tố quan trọng nhất trong trong kinh doanh như nhân sự, tài chính, khách hàng, marketing, dịch vụ - sản phẩm gắn kết với nhau:

- Bước 1: Tìm hiểu và xác định đối tượng mục tiêu

- Bước 2: Triển khai các chiến dịch

- Bước 3: Làm việc và chốt

- Bước 4: Họp và triển khai dự án

- Bước 5: Theo dõi và giám sát

- Bước 6: Báo cáo và kế hoạch chiến dịch tiếp theo

Một quy trình vận hành cần đảm bảo yếu tố phù hợp với và tối ưu để hoạt động kinh doanh theo kế hoạch. 

Với quy trình làm việc, cả nhân sự lẫn khách hàng và đối tác sẽ biết doanh nghiệp đó như thế nào!