Dịch vụ

    Các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ luôn gặp nhiều vướng mắc từ định hướng, xây dựng kế hoạch, triển khai, thực thi, giám sát, theo dõi. Từ bước đầu của hoạt động là xác định Concept Style Business, đến triển khai đảm bảo các mục tiêu theo kế hoạch luôn cần những giải pháp phù hợp với hiện trạng và mục tiêu theo thời điểm. Với kiến thức và sự chuyên nghiệp, ANCOM cung cấp 05 dịch vụ để doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong hoạt động đầu tư kinh doanh: 

1. Tư vấn định hướng kinh doanh ban đầu

Kinh doanh là một hoạt động đầu tư, một hoạt động đầu tư cần có tính toán để đảm bảo các mục tiêu. Ngay từ ban đầu một hoạt động kinh doanh có định hướng luôn làm giảm thiểu rủi ro và đưa ra các tình huống xử lý tối ưu. Hoạt động kinh doanh đồng bộ với kế hoạch nhân sự, tài chính, khách hàng, marketing, dịch vụ - sản phẩm, với quy trình vận hành phù hợp sẽ tạo ra giá trị cho chủ đầu tư của nó. 

Tư vấn, định hướng hoạt động kinh doanh ban đầu, một hoạt động kinh doanh luôn cần concept style phù hợp

2. Tư vấn, quản trị và đào tạo hàng tháng

Hoạt động kinh doanh luôn gặp những vướng mắc và tính huống cần xử lý. Hoạt động kinh doanh muốn theo định hướng cần có đào tạo nhân sự vận hành. Hoạt động kinh doanh muốn đi theo kế hoạch cần theo dõi, giám sát và đốc thúc. ANCOM cung cấp giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp khi mới bắt đầu triển khai nhằm đưa hoạt động kinh doanh theo các mục tiêu theo kế hoạch định hướng. 

Tư vấn, quản trị và đào tạo hàng tháng là giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp

3. Xây dựng các bộ nội dung ban đầu

Sau khi đã có định hướng về kinh doanh việc bây giờ cần làm là có đầy đủ các tài liệu thông tin để tiếp cận đến các đối tượng khách hàng, đối tác và cũng là một việc tối quan trọng để nhân sự hiểu, vận hành cùng doanh nghiệp. Các bội nội dung của hoạt động kinh doanh bao gồm: 

- Bộ tài liệu Marketing

- Bộ biểu mẫu nhân sự 

- Bộ biểu mẫu tài chính 

- Bộ biểu mẫu kinh doanh 

- Bộ tài liệu về quy trình vận hành

Các bộ tài liệu của doanh nghiệp luôn được ví như "đạn" trong hoạt động quản trị

4. Thực thi Marketing hàng tháng

Như đã thông tin ở trên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn gặp vướng mắc trong việc đầu tư, quản trị một phòng, nhóm marketing do vấn đề về đầu tư tài chính, kinh nghiệm quản trị. ANCOM đưa giải pháp thực thi Marketing theo tháng giúp doanh nghiệp tối ưu tài chính, nhân sự, thời gian. Doanh nghiệp không cần đầu tư tài chính, quản trị  mà vẫn triển khai các hoạt động Marketing đầy đủ và đảm bảo các mục tiêu theo kế hoạch.

Dịch vụ tối ưu nhân sự, tài chính và quản trị  marketing theo tháng giải pháp phù hợp với hiện trạng các doanh nghiệp hiện nay.

5. Đặt chỗ quảng cáo 

Có định hướng, có nội dung, có công cụ tốt giờ việc cần làm là hiện thực hóa các mục tiêu. ANCOM cung cấp dịch vụ đặt chỗ quảng cáo một phần tối quan trọng trong thực thi marketing. Kênh quảng cáo phù hợp và tối ưu để các chiến dịch Marketing theo mục tiêu đã định.

Dịch vụ đặt chỗ quảng cáo trên các kênh Marketing Online

- Google : Quảng cáo tim kiếm, quảng cáo hiển thị, quảng cáo Youtube.

- Facebook: Quảng cáo Fanpage Facebook, Group, KOLS.

- Các mạng xã hội khác: Youtube, Linkedin, Zalo ADS, ...

- SEO, trang tin, diễn đàn.

Các dịch vụ đặt chỗ quảng cáo được thực hiện qua đối tác, ANCOM minh bạch các phần tài chính này với khách hàng. Khách hàng cũng có thể trực tiếp làm việc với các đối tác cung ứng dịch vụ để chủ động cho mình.