Quy trình dịch vụ

Một hoạt động hợp tác thì hai bên cần hiểu nhau, ANCOM thông tin về mình, khách hàng hiểu mong muốn. ANCOM cùng khách hàng thống nhất về hiện trạng, giải pháp và mục tiêu dựa trên quy trình làm việc

 

Quy trình luôn làm các nhà đầu tư yên tâm vào các khoản đầu tư của mình. 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin của nhau.

Khách hàng hiểu về mong muốn của mình và dịch vụ của ANCOM.

Khách hàng chia sẻ và cung cấp cho ANCOM hiện trạng và mong muốn của doanh nghiệp. ANCOM tổng hợp, phân tích và đánh giá.

Bước 2:  Phân tích giải pháp và định hướng.

Yếu tố quyết định của sự hợp tác giữa hai bên là sự phù hợp. Cả ANCOM và khách hàng đều có phân tích của riêng mình. Nhưng hoạt động hợp tác sẽ được triển khai nên có sự đồng thuận và chi sẻ của cả hai bên về hiện trạng, giải pháp và mục tiêu. 

Bước 3: Ký hợp đồng

Sau khi khách hàng và ANCOM thống nhất với nhau về các đầu mục công việc cần tư vấn, đào tạo và triển khai, hai bên tiến hành ký hợp đồng chính thức. Mọi kế hoạch sau này sẽ được thực hiện theo như hợp đồng đã ký kết.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng thời điểm. 

Kể từ khi hợp đồng được ký, ANCOM bắt đầu lên kế họach theo các chiến dịch dài hạn hay ngắn hạn như đã thỏa thuận. Kế hoạch của chúng tôi được xây dựng bài bản và hiện thực hóa theo lộ trình và phù hợp với từng doanh nghiệp theo các thời điểm.

Bước 5: Chuẩn bị tài liệu, triển khai

Khi bản kế hoạch công việc được hoàn thành xong, ANCOM thông tin đến khách hàng kế hoạch chi tiết và các mục tiêu theo từng thời điểm. Chúng tôi mong muốn chia sẻ các tài liệu cần thiết để phục vụ tốt nhất cho kế hoạch công việc. 

Bước 6: Thực thi

Căn cứ trên sự đồng thuận của khách hàng về bản kế hoạch trong cuộc họp trước đó, ANCOM sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch để đảm bảo mục tiêu trên tinh thần CHIA SẺ - HỢP TÁC - ĐỒNG THUẬN. Chúng tôi thực hiện triển khai và luôn theo dõi chiến dịch để xem xét cân nhắc hiệu quả và sẽ  trao đổi thêm với khách hàng nếu cần.

Bước 7: Báo cáo cập nhật và ý kiến.

Hoạt động hợp tác hiệu quả dựa trên các giá trị hữu hình và vô hình mà nó đem lại. ANCOM cập nhật các báo cáo công việc và đưa ra các ý kiến đánh giá thường xuyên theo ngày. Khách hàng cũng cần nhìn vào các báo cáo đó để đưa ý kiến đánh giá đảm bảo mục tiêu chung của quá trình hợp tác. 

Để đồng thuận, chia sẻ và hợp tác thì hai bên cần hiểu nhau, ANCOM luôn đưa ra các phương pháp để khách hàng hiểu và quản trị được các phương pháp đó.