"Làng nghề" trong kinh doanh, "làng nghề" trong thương hiệu

   Gần vòng xoay khách sạn New World Sài Gòn năm 2012 chỉ có cửa hàng cà phê của Starbucks. Bây giờ đối diện Starbucks có Phúc Long, gần đó có Urban Station và một vài tên tuổi khác. Các trường hợp tương tự nhìn thấy nhiều nơi: KFC cạnh Lotteria, Mc Donald cạnh Burger King hay Kids Plaza cạnh Bibo Mart.

 

Làng nghề phát triển mới có thương hiệu vững mạnh.

Starbucks nên cảm ơn Phúc Long và các đối thủ cạnh tranh khác.
KFC nên cảm ơn Lotteria và các đối thủ cạnh tranh khác.
Kids Plaza nên cảm ơn Bibo Mart và các đối thủ cạnh tranh khác.

Một mình Starbucks không thể tạo nên nhu cầu lớn về cà phê quán.
Một mình KFC không thể tạo nên thị trường thức nhanh ăn gà rán.
Một mình Kids Plaza không thể tạo ra thị trường sản phẩm cho mẹ và bé.

Và ở Premier Pleague, Man United rất mang ơn những Chelsea, Liverpool hay Man City. Không có các bạn này gây áp lực, chắc Quỷ Đỏ khó duy trì sự phát triển liên tục như vậy. 

"Làng nghề" phát triển mới có thương hiệu vững mạnh. Trong Branding gọi là quy luật "phường hội". ANCOM cũng cần một "làng nghề" trong hoạt động cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho doanh nghiệp. Một việc làm mà tạo ra xu hướng và xu thế kinh doanh.